kei nisikori [RG, I i II dan (ATP): Porazi Vavrinke i Nišikorija]