bojana [Madrid, kvalifikacije: Pobeda Janka, poraz Bojane]